Services

Dit hotel er allerede i topklasse. Men dette luksuskoncept tilfører dit hotel unikke idéer og løsninger, så i altid kommer forrest i rækken, når gæsterne skal (gen)vælge og anbefale et hotel.

Vi taler om "the final touch". Det samlede indtryk af dit hotel skal appellere til gæsternes sanser og emme af særpræg. Hotelkonceptet Final Touch giver dit hotel:

   Merværdi

   Eksklusiv service

   Vækstpotentiale

   Mulighed for at komme i "top of mindset" hos dine gæster

Vi arbejder som regel med fire faser i et forløb. Første fase er ideudvikling, analyse og behovsafklaring. Anden fase beskæftiger sig med tema og design af løsning samt koncept. Så er der tredje fase, der fokuserer på sourcing og fremstilling til konceptet. Sidste fase griber fat i kvalitetsovervågning, produktion og leverance.

Alt sammen baserer sig på meget grundig research og analyse af netop dit hotel og dets kerneværdier.

Er du klar til professionel og individuel rådgivning, som bringer dig et stort skridt foran dine konkurrenter og forbedrer bundlinjen?